Cadans Charters is aangesloten bij STO Garant. Via deze organisatie hebben wij een garantieregeling die alle betalingen van onze klanten veilig stelt.

1. STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Cadans Charters gebruik van STO Garant op al haar pakketreizen. STO Garant zal in geval van surseance van betaling of van faillissement van Cadans Charters ervoor zorgen, afhankelijk van in welke fase de reis zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, u uw reis kunt vervolgen en indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, u gerepatrieerd wordt.
2. De betalingsprocedure
Om deze garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. (Certo Escrow). Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Cadans Charters maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een bij de Nederlandsche Bank geregistreerde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.
Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.
Uw reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Cadans Charters.

Verdere informatie is te vinden op de site van STO Garant