PRIVACY-VERKLARING VAN CADANS CHARTERS TE HARLINGEN

WELKE GEGEVENSĀ 

Voor de uitvoering van overeenkomsten en ten behoeve van vitale belangen van de organisatie bewaart cadans charters de volgende

PERSOONSGEGEVENS: naam, adres, woonplaats, telefoon en email.

* Van opvarenden van een internationale reis bewaren wij bovendien PASPOORTGEGEVENS (paspoortnummer, geslacht, formele voornamen, land van uitgifte, verloopdatum, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit), en bovendien een telefoonnummer next-ofkin.

* Ook vragen wij opvarenden van een internationale reis tevoren of zij iets bijzonders hebben waaraan wij aandacht kunnen besteden, en dat kan bijvoorbeeld vegetarisch eten, een fysieke handicap, of pillengebruik betreffen. We noemen dit de BIJZONDERE GEGEVENS.

 

WELKE VERSTREKKING

* PERSOONSGEGEVENS en PASPOORTGEGEVENS van passagiers van een internationale reis worden verstrekt aan immigratie-autoriteiten van de landen die worden aangelopen.

* Bij een calamiteit van het schip worden zonodig via de Kustwacht aan hulpverleners de volgende gegevens verstrekt: naam, telefoonnummer next-of-kin, geboortedatum, nationaliteit, paspoortnummer, en de BIJZONDERE GEGEVENS.

* Hiermee vervullen we wettelijke plichten. Verder verstrekken we geen gegevens.

WELKE BEWAARTERMIJNEN

* De bewaartermijn van uw PERSOONSGEGEVENS, uw facturen, uw reizen en uw geboortedatum is onbeperkt, enerzijds om u in de toekomst te kunnen benaderen, anderzijds ten behoeve van statistiek.

* Uw BIJZONDERE GEGEVENS worden na uw laatste reis gewist, net als de overige PASPOORTGEGEVENS (paspoortnummer, geslacht, formele voornamen, land van uitgifte, verloopdatum, geboorteplaats en nationaliteit) en het telefoonnummer next-of-kin. Deze zijn dan immers voor ons niet meer nodig.

UW RECHTEN

* U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw gegevens, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering.

* Bent u ontevreden over de wijze waarop wij met uw privacy omgaan, neem dan contact met ons op; contactgegevens staan opĀ  de website. Ook kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring staat online op het volgende adres: www.cadans-charters.nl/privacy